2018 లో మహా విపత్తులు
2018లో వినాశనమే..  ‘‘2018 లో మహా విపత్తులు సంభవిస్తాయి… పెను వినాశనం తప్పదు.. భూగోళంపై మనుష్య జాతి పెద్ద సంఖ్యలో అంతమవుతుంది..’’– ఇదీ ప్రముఖ ఫ్రెంచ్‌ భవిష్యకారుడు నోస్ట్రడామస్‌ చెప్పిన జోస్యం. నోస్ట్రాడామస్‌ జోస్యం… ‘‘మనుషులే మనుషుల్ని చంపుకుంటారు. దేశాలు పరస్పర హననానికి పాల్పడతాయి. ఆకాశం నుంచి అగ్ని గోళాలు రాలిపడతాయి. సామాన్యులు మసి...Read more »